X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
1396/03/13

 کاکا «چــــــــارلی«

 

 

دخترم می دانی ؟

کاکا «چارلیِ«  تو

                آن شیشه به پشت

که دل افسرده جهان را خنداند

چه پیامی

چه رسا حرف و حسابی دارد:

من اگر جای خدا نه

من اگر جای رسولش بودم

کسب من شادی بود

رایگان عشق برای همگان

مژده ام  ثروت نه

و فقط نعمتِ آزادی بود

کودکان را نه به‌چوب و

                                نه به‌زور

با هزار باغ پُر از خنده کتاب میدادم

نه ترا وحشتی از جنگ و جهنم در کار

نه ترا وعده ی از بهر  بهشت در سر بود

و فقط ساده بیاموز همین جمله و بس

 راه اندیشه بگیر

و بشر باش و

 بشر باش و

 بشر باش

بلی. 


             م.آژن

          ۸ جوزا ۱۳۹۶