X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
1396/08/24

پاییز

-----


پاییز!

بر کشتن کشتن هم میهنانم بنالم

یا بر زلزله زدگان کرمان شاه
هر دو از یک سرشتیم
و در توفان غمبار
                هم سرنوشت.

با بیداری ات برخاسته ام
و با اعدام ات

           هزار بار مرده ام

ای کاش پاییز

همگام توده ها

 با خیزش جوان 

برخیزی و هوای زمستان را

زیر و زبر  کنی 
برکاخ های مرتفع ارتجاع روز

                         میخ اجل زنی

پاییز

بر گونه های زرد من شلاق

                      رسم مکن

ما فقر چشیدگانیم  و

      بیدار گشته گان

از زایش  جوانه و  

از یورش بهاری من

توبه

 توبه کن.

 

م.آژن

24 عقرب1396