X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
1394/07/16

جوان برخیز!

 

دلت خونین

گلویت بغض زهراگین

جنایت بر جنایت می شود

                                 انبار

جوان برخیز

ز جا برکن

سراسر این سیاهی را

نزن آتش به اندامت

نکن ترک وطن هرگز

عدو خرسند می گردد.

جوان برخیز

حصار بندگی 

درماندگی بشکن

غمت را

در غمم پیوند زن

              تا سر زند

                         نیروی آزادی

بکش درد ناله را از سینه‌ات

                         با خشم

گره‌زن مشت

که اردوی ستمکاران

بلرزد در میان کاخ اهریمن.

ترا سوگند

مکن شکوه

مزن تیر و تبر

بر ریشه‌گاه عشق

جهان را با ندای عدل و

                               آبادی

  ز یوغِ جنگ و استبداد

                     رهایی‌بخش

                                    

جوان ای نبض تپنده 

نسوزان استخوانت را

بسوزان شاهرگ جلاد و جاهل را

بکُش صد اژدر خُسپیده در خون را

بشوران قلبِ دردمندانِ کابل را

دگرگون ساز

زمین و کهکشان را

                        با توان خویش

سکوتِ نسلِ خونین را

شرار قلب

شعور زندگی

        آزادگی

                 بخشا

که دیگر

عفت"مُسکا"

شکوهِ زلفِ صد "لیدا"

به دستان ستم پروردگان روز

نگردد پرپر و برباد.

 جوان همت نما

                   برخیز

ستمکش را بسیج کن

                        گرد آگاهی  

ستمگر را به آتش کش

که دیگر هیچ

نسوزد در جهنم

این زمینِ بسته در زنجیر

تنی عاشق

غرورِ دلبرِ عاشق.


                 م.آژن

                کابل- ۴/۱۲/۱۳۹۳