X
تبلیغات
زولا
1394/01/25

بدخشان در سوگ فرزندانش به ماتم نشست اما سردمداران  رژیم پوشالی که مسبب این فجایع تکاندهنده اند بی دغدغه مست چانه زنی‌ها برای تقسیم چوکی های قدرت اند تا تن خویش را از خون و استخوان ملت فربه‌تر سازند و به ساز بیگانگان جانانه برقصند.

سرود سر بریده‌ی بدخشان به سربازان دلیر افغان که قربانی توطئه و دغلکاری های ستمگران مزدور شدند تقدیم میگردد.

                                                                      م. آژن                                           

سر بریده‌‌ی بدخشان


بدخشان آه تو خون شد

بدخشان اشک تو

         چون سیل جیحون شد

بدخشان را سراسر سر بریدند

ولی این هرزگان کاخ نشین

از جا نه‌جنبیدند

بدخشان را جنایت کشت

                  طبیعت کشت

سراسر فقر و وحشت کشت

و ما با اندکی افسوس

 تماشا می‌کنیم انبوه اندوه را

تسلی می‌دهیم شاید که برخیزد

                       ز آه و ناله‌ی "فرخنده"گان

                                                     آواز آزادی.

وطن؛

ای قامت ایستاده در ماتم

سکوت تیره را بشکن

ز جا برخیز

که ما در جهنم بیداد بس سوختیم

  وطن،

این ناخلفها هر چه باشند

                      مرگزا اند

                               در روال روز

فقط ماایم که باید اشک را با همت ایمان

زنیم پیوند با خورشید

       به‌خون همدیاران

                  بهر فردایت.

در این غوغای خون آلود

سرود عشق باید خواند

نهال رزم باید کاشت. 

                                 ۲۴حمل ۱۳۹۴

                                          کابل