1394/01/10


بهار فرخنده!


«فرخنده» تمنـــای بهــاران شده‌یی

شعر و شرفی کتــاب یاران شده‌یی

فـــرخنده‌ترین سوژه‌ای تـــاریخ منی

«فرخنده» نمـاد روزگــاران شـده‌یی

**********************

«فرخنده» بهــار ارغوان را خـون داد

آزادگی را خـروش چون جیحـون داد

بر تارک جهل و جبر بطلان زد و رفت

بر جنبش خــلق ثـروتِ گـوناگون داد 

***********************

«فرخنده» بهــــار آرزو گشت و شکست

دروازه‌ی شیخ و شحنه را بست و شکست

حماسه‌ی رزم و عــشق را خون بخـشید

تخدیر زمـانه را گسست رفـت و شکست

************************

«فرخنده» سرود نو بهاران شده است

آهــنگ روان درد پنـهـــــان شـده است

پشتوانه‌ی دد و دین فـــــروشان بـدرید

درمــــانگر رنج صد هـزاران شده است

************************

«فــرخنده» به منصور زمان می‌مانی  

هر مرتجـــــع را تــو آتـشی بر جـانی

از قوغ دلت به آفـــتاب عـشق دمــید

نـــوروز دیگر بـدون خـون خواهانی

 

                                                           کابل - م.آژن

                                                           ۶ حمل ۱۳۹۴