X
تبلیغات
زولا
1393/11/26

کیم!!؟


من همان آدم کم هوشم

                    در قحطی روز

که به جای علفی

نان فرزندم را

به بُز زیرک همسایه ی مان

                           بخشیدم.