X
تبلیغات
زولا
1388/03/14

      گام نوین  

 

با هــیبت عــشق جهان نــو می ســـازم

یــک سفــره سـرود ز آب جو می سازم

گـر ابــر خــدا بــه کـوچـه بــاران نکــند

شیریــن دلکــم تــرا سقـــو مـی ســـازم

آنــان کـه وطــن وطــن کشـتند خـلـق را

بــر گــردن شــان یـــوغ گـاو می سـازم

نه نه این سفله رذیلکان کـجا شـرم کجا

چـــار فــصل ضحاکـیان درو مــی سـازم

آنیـکــه نهـال مـا شکــست می شــکنــم

آنیکــه خـــمیده اسـت بـه دو مـی سـازم  

صد گونه اگر به دار کشند چون منصور     

گامی دگــــــری  بـاز جــــلو مــی ســازم

یا فــاتح قله های عشق خــواهم گـــشت

یــا راه نــوین بـــه رهــــرو مــی ســـازم

ایـن حـلقـه ی ننـگ اگــــر بگُـسلد مـردم

"آژن"قسم است جان به گرو می سازم

                                              4 اپریل ۲۰۰۹