X
تبلیغات
الی گشت
رایتل
1394/07/28

عزیز خاطره‌ها!


الا، دختر دلها

سروشِ خاطره‌ها

خروشِ برپا کن

میان کوچه درآ

انقلاب احیا کن

تو روشنی دلت را

             به چشم ما بچکان

وآن عدالتِ خورشید را

به نقب نقب زمین  

به زادگاه «اهورا»(۱)

             دوباره مهمان کن     

و با سرود سپیدار

ترانه‌های سحر

       دخمه‌سار قلبم را   

به این کویر بخوان.

و چون غریو بهاران 

                به لاله زار «مزار»(۲)

شکوه زندگی را

دسته دسته در دل یاس

میان کلبه‌ی فقر برده

                 نغمه بالا کن

تمام هستی خود را

برای آبادی 

به کوه و دره و دشت

هدیه کن

که روید عشق

             به باغ آزادی

و من به‌پاس ندایت 

تا نفس جاریست

شرار شعر ترا

ای عزیز خاطره‌ها

 سرود سرکشِ سازم

به خاک پاک «هری».(۳)


             م.آژن- کابل

                      ۲۶میزان ۱۳۹۴

                              

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱) مراد از اهورا  همان اهورا مزدا خداوند زردشتیان است

(۲)هدف از مزار شریف مرکز بلخ باستان می‌باشد.

(۳)هری نام سابقه هرات اکنونی است

 

1394/07/16

جوان برخیز!

 

دلت خونین

گلویت بغض زهراگین

جنایت بر جنایت می شود

                                 انبار

جوان برخیز

ز جا برکن

سراسر این سیاهی را

نزن آتش به اندامت

نکن ترک وطن هرگز

عدو خرسند می گردد.

جوان برخیز

حصار بندگی 

درماندگی بشکن

غمت را

در غمم پیوند زن

              تا سر زند

                         نیروی آزادی

بکش درد ناله را از سینه‌ات

                         با خشم

گره‌زن مشت

که اردوی ستمکاران

بلرزد در میان کاخ اهریمن.

ترا سوگند

مکن شکوه

مزن تیر و تبر

بر ریشه‌گاه عشق

جهان را با ندای عدل و

                               آبادی

  ز یوغِ جنگ و استبداد

                     رهایی‌بخش

                                    

جوان ای نبض تپنده 

نسوزان استخوانت را

بسوزان شاهرگ جلاد و جاهل را

بکُش صد اژدر خُسپیده در خون را

بشوران قلبِ دردمندانِ کابل را

دگرگون ساز

زمین و کهکشان را

                        با توان خویش

سکوتِ نسلِ خونین را

شرار قلب

شعور زندگی

        آزادگی

                 بخشا

که دیگر

عفت"مُسکا"

شکوهِ زلفِ صد "لیدا"

به دستان ستم پروردگان روز

نگردد پرپر و برباد.

 جوان همت نما

                   برخیز

ستمکش را بسیج کن

                        گرد آگاهی  

ستمگر را به آتش کش

که دیگر هیچ

نسوزد در جهنم

این زمینِ بسته در زنجیر

تنی عاشق

غرورِ دلبرِ عاشق.


                 م.آژن

                کابل- ۴/۱۲/۱۳۹۳

1394/07/16

هوای دُره و دار است


هوای دُره و دار است

سکوت مرگبار است  

کجایی دخت وطن

                  شهسوار میوندم

که خواهران ترا

                 چون چراغ آزادی

به حکم جبر و جنایت

                  به سنگ می‌کوبند

تویی که میدانی

منی که می‌خوانم

به‌پاس حرمت مادر

به‌نام آزادی  

بیا به‌پا خیزیم

و گام راسخ عشق را

                    در این سرای ستم 

به موج سرکش یک انقلاب

                                 آمیزیم.


                     م.آژن

1394/07/16


                                          می شود


تمــــــام دوزخیــان گـــر زنند فریاد با همــت

بهشــــــت آرزوهـــــا می‌شـــود آباد با همــت

به شرط آنکه آوازم دوصد مشت را گره سازد

زمیــــن  و زنــدگی هم می‌شـود آزاد با همــت1394/07/16


                                          می شود


تمـــــــــام دوزخیــان گر زنند فریاد با همت

بهشــــــت آرزوهـــــا می‌شـــود آباد با همت

به شرط آنکه آوازم دوصد مشت را گره سازد

زمیــــن  و زنــدگی هم می‌شـود آزاد با همت

1394/01/25

بدخشان در سوگ فرزندانش به ماتم نشست اما سردمداران  رژیم پوشالی که مسبب این فجایع تکاندهنده اند بی دغدغه مست چانه زنی‌ها برای تقسیم چوکی های قدرت اند تا تن خویش را از خون و استخوان ملت فربه‌تر سازند و به ساز بیگانگان جانانه برقصند.

سرود سر بریده‌ی بدخشان به سربازان دلیر افغان که قربانی توطئه و دغلکاری های ستمگران مزدور شدند تقدیم میگردد.

                                                                      م. آژن                                           

سر بریده‌‌ی بدخشان


بدخشان آه تو خون شد

بدخشان اشک تو

         چون سیل جیحون شد

بدخشان را سراسر سر بریدند

ولی این هرزگان کاخ نشین

از جا نه‌جنبیدند

بدخشان را جنایت کشت

                  طبیعت کشت

سراسر فقر و وحشت کشت

و ما با اندکی افسوس

 تماشا می‌کنیم انبوه اندوه را

تسلی می‌دهیم شاید که برخیزد

                       ز آه و ناله‌ی "فرخنده"گان

                                                     آواز آزادی.

وطن؛

ای قامت ایستاده در ماتم

سکوت تیره را بشکن

ز جا برخیز

که ما در جهنم بیداد بس سوختیم

  وطن،

این ناخلفها هر چه باشند

                      مرگزا اند

                               در روال روز

فقط ماایم که باید اشک را با همت ایمان

زنیم پیوند با خورشید

       به‌خون همدیاران

                  بهر فردایت.

در این غوغای خون آلود

سرود عشق باید خواند

نهال رزم باید کاشت. 

                                 ۲۴حمل ۱۳۹۴

                                          کابل

                               

1394/01/10


بهار فرخنده!


«فرخنده» تمنـــای بهــاران شده‌یی

شعر و شرفی کتــاب یاران شده‌یی

فـــرخنده‌ترین سوژه‌ای تـــاریخ منی

«فرخنده» نمـاد روزگــاران شـده‌یی

**********************

«فرخنده» بهــار ارغوان را خـون داد

آزادگی را خـروش چون جیحـون داد

بر تارک جهل و جبر بطلان زد و رفت

بر جنبش خــلق ثـروتِ گـوناگون داد 

***********************

«فرخنده» بهــــار آرزو گشت و شکست

دروازه‌ی شیخ و شحنه را بست و شکست

حماسه‌ی رزم و عــشق را خون بخـشید

تخدیر زمـانه را گسست رفـت و شکست

************************

«فرخنده» سرود نو بهاران شده است

آهــنگ روان درد پنـهـــــان شـده است

پشتوانه‌ی دد و دین فـــــروشان بـدرید

درمــــانگر رنج صد هـزاران شده است

************************

«فــرخنده» به منصور زمان می‌مانی  

هر مرتجـــــع را تــو آتـشی بر جـانی

از قوغ دلت به آفـــتاب عـشق دمــید

نـــوروز دیگر بـدون خـون خواهانی

 

                                                           کابل - م.آژن

                                                           ۶ حمل ۱۳۹۴

1394/01/04

هشدار!


هر چه از جام دلم نوشیدی

                             نوشت باد

هر چه از باغ گلم برچیدی

                        دستت خوش

ساده زیستن  را

از شهیدان یاد کردن را

به زلف زندگی‌ات

           هیچ میاویزان

   کودکِ این راه می‌خندد                   

زادگاهی رنگ و نیرنگی

                        ای جفاپرور.  

بعد از این؛

ای ناشناس بیگانه را یاور

با تو من نامهربان هستم

دست تو شور است

قلب تو آغازگری فردای بی‌نور است

راه تو بس کج

چشمه‌ای اندیشه‌ات کور است

بگذر از این مکر و نیرنگ و

                   تضرُع‌های بازاری

خلق هوشیار است

کاروان هر چند غارت شد

ساربان زندگی

     تا بیکران عشق

                 بیدار است.

۲۱ قوس ۱۳۹۰

کابل

1393/12/08تقدیم به تمامی  قربانیان حواث المناک اخیر که در اثر برف کوچها، جان شیرین

شان را مظلومانه از دست دادند و کسی به داد شان نرسید.


تو ای پنجشیر!

 هوا بس سرد

زمین آبستنِ صد درد 

"زمستان است"

دو دستِ دهکده از نان و

                    آبادی تُهی گشته

سراسر زندگی خاموش

و بهمن می‌برد با خویش

تمامِ آرزوها

 دلِ هر دره با غم‌ناله‌ها

سوسو‌زنان هیهات                       

سرودِ سوگ می‌خواند

 

تو ای پنجشیر آزاده

که بر نامت جفا بافتند

و از خون تنت زیور

به اندام سگان ساختند 

 

  ترا ای مهد لاجورد

گهی  جنگ و جنایت کشت

گهی قحطی

گهی قهر طبیعت کشت

ولی این شحنه‌گان پیر

که بر ویرانه‌ات

        از دور می‌خندند

فقط مست اند به صد نیرنگ

 همه همگام

مذبذب‌وار                       

بدان، مزدور اغیار اند

تو ای پنجشیر!

بپا برخیز

طلسم این دروغ‌گویان خونریز را

که جز لعنت به دامانت

وفا هرگز نمی‌کارند

شکن با همتی دستان زحمتکش!


                    ۸/۱۲/۱۳۹۳

                           کابل. م.آژن‌

1393/12/03

بـــرای تــــو !

 

 

تمام مصرع های شعر من

                              نثار تو

سراسرِ بهار دل

                       برای تو

دمی بیا عزیز و همقطار من 

سخن بزن

به کوچه های زندگی

که خسته و

              شکسته اند   

و پا بپای واژگان شعر من

                              قدم بزن

به چار سو نگاه کن

 جهان کجا و

                 ما کجا ستاده ایم ؟ 

ز کوچه های کودکی

ز خانه های بی چراغ

ز زندگان بس خراب

ز "یولمرب"

ز "شولگره"

که بی سحر گریسته اند

دمی  بگو.

شنیده ام   

که فقر استخوان شکن 

به فحشا نشانده است

غرور"دشت شور" را

ز دیده تا شنیده ها

اگر چه درد و وحشت اند

بگو بگو

که شام نحس ترک کند.


 از آن  نهایتی سیاه

که دست مان بریده بود

و عشق را به چوب مرگ کشیده بود

به این نهایتی پلید و

                      انتحار رسیده ایم. 

زدست های بی نشاط

که در به در میزنند

برای لقمه نان قاق

نه عالمی تکان خورد

 نه جابری ز جا پرید.

چه روزگار خسته یی

چه یارانی دست و پا شکسته یی

نه میهنی      

نه آفتابی روشنی

نه صبح و نه صدایی "بیژن" ی

که  زندگان سست و مات مانده را 

به همتش

           درس دهد  

 به کاروان بی صدا

                   جرس دهد. 

"فرهیختگان"

چو بقه های کور و کر

درودگران

         هرزگان پوک شدند

و "شاعران"

به طمطراق هر رذل

به یال هر ستمگری

دلنگ دلنگ

          غزل زدند

علی رضا!

شعور عشق و عاشقی

نهال شعر و همدلی 

چگونه در کتاب ما  

             شکسته است

و هرخسی

 و ناکسی

که خود غلام هرزه ایست

به میخ خصم می پرد

بروی من

بروی تو

 بروی خلق بی شمار

                               بیوطن

و ما

بسان زندگان مرده

 مرده ایم.

 از این هوای زهر و

                      زخم و مرگزده

که ما  کنیزوار

             نفس نفس         

              به دلهای در قفس

                               میدهیم

                                            چه سود ؟.

سکوت ما صدا نشد

از این فضا

که اعتماد گریخته است

و ننگ آوران "صلح"

 به صد اشارت دگر

 نماد جنگ ریخته اند 

یکی چرا بپا نشد؟

بدین سبب 

وطن وطن نمی شود

به گرد آفتاب عشق

چرا اتن نمی شود؟

علیِ خوب!

تمام قصه درس نیست

که از کتاب مکتبت

برای روز امتحان

 زیر و زبر ز بر کنی.

 

هنوز ماده گرگ هار

 درون آستین روز

سیاه

سفید و

             سرخ  و زرد

                       خرام خرام             

                             هزار و یک حرامزاده

                                               زاده است.

 

تو روزگار سخت را رقم  زدی

برای زنده بودنت

                    به باغ علم

              قلمزنان

                     قدم زدی   

تو آمدی

تو از میان سالهای خستگی

  و از سکوت مرده بوی بندگی  

که روشنی وعشق را

          به دار جهل  میزدند  

                              برآمدی

ولی عزیز جان من

تمام  رنجها و گنج ها

                     به باد رفت

و پشت شب

                شب دمید

نفاق و فقر سر رسید

و چند غدار

به سرنوشت خلق سوار

مهار زندگانی  را ربوده اند

و ما به رد رهزنان

چو بردگان 

تناب مرگ خویش را   

بدست خویش تنیده ایم.

مرا

   ترا

جذام و ایدز

نه نه

ترا

   مرا

قلنج و کنج میکشد

اگر قلنج هم نکشت

"برادران" "صلحجو"

                 بنام کفر می کشند

 هنوز عزیزجان من

رهی دراز و پر نیاز

در انتظار گام های تند

                                 توست

بدوز به زخم روزگار

شکوه عاشقانه را

               ترانه را

بسیج کن

بپا شو

که این سکوت سرای غم

دوباره جاودان شود

ز کوچه ها بران

                     بران

سگان سرسپرده را

مهمانِ ناخوانده* را

  

بیا کنار من نشین

ز دورها و دورها

ز "خنده ها" و" نورها"

که دیگران رسیده اند

       شبی بگو

کتاب زندگانی را

                ز سر بخوان 

دریچه ی بسوی خلق

میان کوچه باز کن

روان بس شکسته را

امید خسته خسته را

             توان بده.

ترا قسم   

    به این سفیدی چپن

به عاشقان بیوطن 

به جان من

برای جان و مال

               و حرص و آز

                            سخن مزن        

 مدارا مکن دلم

مداوا رسالتت

شکوه زندگانی را

 به زخم سینه های مادران گذار

و خنده ای به کام کودکان بریز

تو خیزشی جوانه را

 نماد فصل زنده

نمود آینده را 

میان چشم رهروان هر گذر

                                 بکار .


                                                                                مزار شریف

                                                                                                                ۸ قوس ۱۳۹۰

 ----------------------------------------------------------------

* منظور متجازوان امریکایی است

   1       2       3       4       5       ...       16    >>